(09) 4393 810 info@oif.fi

Taloushallinta Uniikki Oy on ollut asiakkaamme tulostuksenhallinnan ratkaisuissa ja -palveluissa jo hyvän aikaa. Tilitoimistolle yritysten palkanmaksuun ja kirjanpitoon liittyvät dokumentit ovat keskeinen osa liiketoimintaa. Keskusteluissamme asiakkaan kanssa havaitsimme selviä kehitystarpeita arkistoinnin, tiedon löytämisen ja erityisesti dokumenttiprosessien automatisoinnin osalta.

Taloushallinta Uniikki Oy

Taloushallinta Uniikki Oy on vuonna 2004 perustettu auktorisoitu kirjanpito- ja taloushallintapalveluja tarjoava yritys. Toimintaideana on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu.

Uniikin tavoitteena on olla edelläkävijä toimialan kehittämisessä asiakaslähtöisesti sekä toimien yhdessä eri alojen osaajien kanssa.

Ratkaisu tiedonhallintaan

Uniikin it-infrastruktuuri on viime vuosina kehittynyt moderniin suuntaan. Vaikka alustat ovat olleet kunnossa, dokumentit ovat edelleen olleet hajallaan ja siiloutuneet kansiorakenteisiin, pääsääntöisesti ei-hakukelpoisessa muodossa. Kasvava tietomäärä yrityksen it-resursseilla on tehnyt dokumenttien hallinnasta entistä haastavampaa.

Prosesseissa havaittiin paljon manuaalisia vaiheita ja oikean tiedon löytäminen katsottiin kasvavaksi haasteeksi. Näiden haasteiden vuoksi nähtiin tarve parantaa yrityksen dokumenttien hallintaa tehokkaan digitaalisen arkistoinnin avulla, jossa yrityksen tärkeimmät dokumentit ovat luokiteltuja, käyttöoikeuksilla suojattuja ja helposti löydettävissä. Tämän tavoitteen saavuttaminen ratkaistiin OIF:in toimittamalla DocuWare-tiedonhallintasovelluksella.

Perustoimintojen käyttöönoton jälkeen DocuWare-ratkaisua on laajasti kehitetty. Sovelluksen avulla on toteutettu Uniikin automaatioita ja hyväksymistyönkulkuja yrityksen keskeisiin liiketoimintaprosesseihin. Tämä on mahdollistanut tehokkaamman ja automatisoidumman dokumenttien hallinnan, parantaen samalla tiedon löydettävyyttä ja käyttöä.

”Tiedonhallinta täydentää tulostusympäristöä luonnollisesti kehittämällä täysin digitaalista työympäristöä. Kehittynyt tiedonhallinta tuo säästöjä ja tehokkuutta ja yllättävän moni dokumenttiprosessi voidaan automatisoida pitkälle. Kehittäminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on jatkuva prosessi ”

Sanna Ainola-Ryth
toimitusjohtaja, Taloushallinta Uniikki Oy

Jarno Ahonen

Intelligent Workplace Consult
+358 50 556 2347
jarno.ahonen@oif.fi

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää älykkäämmästä dokumenttien hallinnasta.

Voit myös varata ajan etäkonsultointiin (Puhelu/Teams):