(09) 4393 810 info@oif.fi

Vastuullisuus ohjaa liiketoimintaamme

Otamme ympäristön, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun huomioon kaikessa toiminnassamme, niin yhtiön sisällä kuin asiakkaillemme tarjoamissamme palveluratkaisuissa.

Otamme huomioon henkilöstömme hyvinvoinnin, terveellisen työympäristön ja edistämme yhteisöllisyyttä. Tavoitteenamme on monimuotoinen ja tasapuolinen yrityskulttuuri. Olemme sitoutuneet luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa kohdellaan kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti.

Yritystoimintamme on läpinäkyvää, noudatamme lakeja ja asetuksia sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä standardeja. Kannamme vastuumme hyvästä taloudenhoidosta, tehokkaasta resurssien käytöstä sekä pitkäjänteisestä liiketoimintamme kehityksestä. Strategiamme perustuu vakaaseen liiketoimintaan, jossa investoimme palvelukehitykseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä kestäviin teknologisiin ratkaisuihin.

Sitoudumme pyrkimään toiminnassamme hiilineutraaliuuteen ja pienentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä mahdollisimman tehokkaasti edistäen ympäristötavoitteiden toteutumista.

Näillä yhteiskuntavastuullisilla periaatteilla ja arvoilla sitoudumme tuottamaan korkealaatuisia palveluja asiakkaillemme.

Yrityksen yhteiskuntavastuulla (Corporate social responsibility, CSR) viitataan kestävän kehityksen edistämiseen yrityksessä. Vastuullisen yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. ESG (Environmental & social responsibility, corporate governance) vastuullisuusraportit kuvaavat yrityksen ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa.

Tarjoamme nyt asiakkaillemme mahdollisuuden hiilineutraaliin tulostukseen mahdollistamalla päästöjen laskennan ja niiden kompensoinnin.

Laskennassa otetaan huomioon hiilijalanjälki sisältäen paperin, virrankulutuksen ja värikasettien kulutus. Tästä aiheutuva kuormitus kompensoidaan yhteistyökumppanimme Reforest Finland Oy:n avustuksella metsänistutusprojekteihin Suomessa ja ulkomailla.

Käytännössä

  • Raportoimme tulostusmäärät, eli kokoamme yhteen kompensoitujen tuotteiden kokonaishiilijalanjäljen ja toimitamme määrän kumppanillemme Reforest Oy:lle kvartaaleittain
  • Valitsemme kompensoinnissa käytettävät kohteet Suomessa ja ulkomailla
  • Reforest Oy mitätöi vastaavan määrän päästövähennysyksiköitä, tässä tapauksessa kotimaisen ja ulkomaisen metsänistutuksen muodossa
  • Toimitamme vuosittain asiakkaallemme todistuksen osallisuudesta kompensointiin

Xeroxin yhteiskuntavastuu

Kumppanimme Xerox harjoittaa liiketoimintaa kestävän kehityksen periaatteella. Asetetut ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet pyrkivät tekemään maailmanlaajuisen vaikutuksen ja säilyttämään korkeimmat standardit ympäristön sekä työntekijöiden ja yhteisöjen terveyden sekä turvallisuuden parantamiseksi. Xerox muuttaa innovaatioinvestoinnit teknologiaksi ja palveluiksi, jotka auttavat yrityksiä olemaan tuottavampia, kannattavampia ja ekologisesti kestävämpiä.

Xerox on asettanut tavoitteet kuudelle tärkeälle alueelle

Hiilijalanjälki

Xerox pienentää laitteiden hiilijalanjälkeä, täyttää Energy Star -vaatimukset ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Paperi

Paperin hankinnalla, paperin käytöllä, uusiopaperilla ja ympäristövastuullisilla paperituotteilla pyritään suojelemaan metsiä ja ympäristöä.

Puhdas ilma ja vesi

Vuosien mittaan Xerox on pyrkinyt poistamaan myrkyllisiä kemikaaleja tuotannostaan. Tuloksena on puhtaampi ilma ja vesi tuotteiden elinkaarissa.

Jätteet

Xerox valmistaa tuotteita, jotka käyttävät resursseja tehokkaasti, vähentävät jätettä ja kierrättävät kaiken, mitä ei voida käyttää uudelleen.

Kemikaalihallinta

Tiukat sisäiset normit ja vaatimukset toimittajille vähentävät Xeroxin käyttämiä vaarallisia kemikaaleja.

Terveys ja turvallisuus

Xeroxin työntekijöiden, tuotteiden, toimipaikkojen ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä.

Xeroxin ympäristöohjelmat

Monet Xerox-laitteet täyttävät tai ylittävät maailmalla yleisimmin tunnustettujen toimistolaitteiden eko-ohjelmien vaatimukset — kansainvälisten ENERGY STAR®-, EPEAT- ja saksalaisten Blue Angel -sertifikaattien vaatimukset. Xeroxin ekomerkityissä tuotteissa on otettu ympäristötekijät huomioon tinkimättä suorituskyvystä, laadusta ja luotettavuudesta. Näiden laitteiden energiaa ja paperia säästävät toiminnot tuovat työympäristöön etuja, tehokkuutta ja joustavuutta.

EPEAT®-ympäristöarviointirekisteri elektronisille tuotteille

EPEAT® on kattava ympäristöarviointijärjestelmä, joka tunnistaa tietyt ympäristökriteerit täyttävät elektroniset laitteet yhdistämällä kattavat kriteerit muotoilulle, tuotannolle, energiankäytölle ja kierrätykselle ja verifioimalla jatkuvasti valmistajien väitteitä. Xerox myy EPEAT-tuotteita neljässätoista maassa. Pääset näkemään Suomessa saatavilla olevat tuotteet ja niiden luokitukset (pronssi, hopea tai kulta) osoitteessa www.epeat.net.

ENERGY STAR® -ohjelma

Energiatehokkaita toimistolaitteita koskevan ENERGY STAR -ohjelman käynnisti vuonna 1993 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA). Xerox oli mukana perustajajäsenenä.

EPA kehitti testausmenetelmän tuotteiden sertifioimiseksi niiden erityisten energiansäästöominaisuuksien osalta. ENERGY STAR -ohjelma ottaa säännöllisesti käyttöön yhä tiukempia vaatimuksia, joiden uusin versio astui voimaan 11.10.2019. Xerox ja muut alan tekijät tekivät yhteistyötä EPA:n kanssa määrittääkseen ENERGY STAR Imaging Equipment 3.0 -vaatimukset.

Vaikka tämän uuden standardin vaatimusten täyttäminen on haastavaa, Xeroxin tavoitteena on, että 100% kaikista uusista tuotteista saavuttaa tämän merkinnän. Nämä energiavaatimukset ovat muiden ekomerkintöjen, kuten EPEAT ja Blue Angel, perustana sekä osoituksena jatkuvasta sitoumuksesta vähentää tuotteiden energiankulutusta. 

Blue Angel -sertifikaatio

Saksassa käytössä oleva Blue Angel oli maailman ensimmäinen tuotteita ja palveluja koskeva ympäristötarra. Vuodesta 1978 lähtien se on auttanut edistämään ekologista tietoisuutta ja ohjaamaan kuluttajia ekologisesti parhaiden tuotteiden valinnassa. Blue Angel -sertifikaation saaminen edellyttää, että laitteet täyttävät tiukat päästöjä, materiaalien valintaa, kierrätettävää rakennetta ja energiankulutusta koskevat vaatimukset. Blue Angel on edistänyt ekologista tietoisuutta ja ohjannut kuluttajia ekologisesti parhaiden tuotteiden valinnassa. RAL (Blue Angel -sertifioinnin hallinnollinen elin) ottaa säännöllisesti käyttöön yhä tiukempia vaatimuksia, joiden uusin versio astui voimaan 1.1.2017. Blue Angel -sertifioinnin saavuttamiseksi laitteiden on täytettävä tiukat kemiallisia päästöjä, materiaalien valintaa, kierrätettävää rakennetta ja energiankulutusta koskevat vaatimukset (RAL-UZ-205).

Xerox Corporationin viimeisimmät palkinnot ja tunnustukset

Tarkempaa tutustumista varten voit ladata koko Xeroxin vastuullisuusraportin oheisesta painikkeesta.

Docuwaren yhteiskuntavastuu

Kumppanimme Docuware toteuttaa yhteiskuntavastuuta tukemalla yhteisöä ihmisten, koulutuksen ja paikallisten ohjelmien tukemisen muodossa.

”DocuWaressa otamme yhteiskuntavastuumme vakavasti – uskomme, että yhteisömme ihmiset ovat tärkeimpiä sidosryhmiämme. Vaikka olemme maailmanlaajuinen yritys, pääkonttorimme Germeringissä Saksassa ja New Windsorissa New Yorkissa antavat meille mahdollisuuden palvella paikallisia yhteisöjämme monilla tasoilla.”

Docuwaren yrityskulttuuri

Pienemmän, väliaikaisen jalanjäljen jättäminen planeetallemme ja suuremman, pysyvän vaikutuksen jättäminen ympärillämme oleviin ihmisiin on osa kulttuuriamme ja sitä, kuinka pyrimme toimimaan yrityksenä.

Yksi jatkuvista aloitteistamme on tukea paikallisia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tieteen, tekniikan, tekniikan ja matematiikan (STEM) urasta räätälöityjen, täysin rahoitettujen koulutusohjelmien avulla.

Tarkastele yrityksenne tulostusympäristöä ja dokumenttiprosesseja vastuullisuuden näkökulmasta

Laitteistot

Arvioi tulostuslaitteiston ympäristövaikutukset. Analyysin avulla saat tietoa ympäristö- ja kustannusvaikutuksista sekä vertailukelpoisen raportin optimoidusta tulostusympäristöstä.

Hallitse tulosteita

Keskimäärin 20% tulosteista jää noutamatta laitteen kaukalosta. Tulostuksen hallintatyökaluilla turhat tulosteet vähenevät merkittävästi, esimerkkeinä yksipuolisten tulosteiden ja värinkäytön rajoittaminen sekä käyttäjäkohtaiset määrittelyt.

Digitaalinen siirtymä

Automatisointi ja digitalisointi vähentävät merkittävästi tulostustarvikkeiden ja paperin käyttöä sekä yksinkertaistavat monimutkaisia prosesseja. Tiedonhallinnan ratkaisut edistävät ympäristötavoitteiden toteutumista.

Kulutuksen kompensointi

Tulostustoimintojen hiilijalanjäljen kompensointi on mahdollista esimerkiksi metsänistutuksen avulla. Ohjelma istuttaa puita tulostetun paperimäärän mukaisesti ja on tarjolla asiakkaillemme alkuvuonna 2023.

Jukka Siltanen

Sales Director
+358 40 513 2232
jukka.siltanen@oif.fi

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää yrityksemme yhteiskuntavastuusta sekä vastuullisuuteen liittyvistä palveluistamme.