(09) 4393 810 info@oif.fi

Taitava toimisto™ konsultoinnin ajanvaraus

Taitava toimisto™ on innovatiivinen ja kokonaisvaltainen  konsepti, jossa yrityksenne tulostusympäristöstä, dokumenttityöskentelystä ja tiedonhallinnasta tehdään keskeytyksettä toimivaa, kustannustehokasta, tietoturvallista ja tuottavaa strategisella suunnittelulla, alan tehokkaimmilla työkaluilla ja asiantuntevalla ylläpidolla.

  • Leikkaamme kustannuksia
  • Lisäämme tuottavuutta
  • Parannamme tietoturvaa
  • Edistämme työtyytyväisyyttä
Keskeytymätöntä tuottavuutta

Taitava toimisto™ on toimiva työympäristö

Kustannustehokas, tuottava, turvallinen, joustava ja vastuullinen

Autamme yritystänne leikkaamaan kustannuksia ja lisäämään tuottavuutta, parantamaan tietoturvaa, edistämään työtyytyväisyyttä sekä kestävän kehityksen tavoitteita mahdollisimman kustannustehokkaasti. Taitava toimisto™ -asiakkaana käytössäsi on toimialamme parhaat ja kokeneimmat asiantuntijat. Jatkuvasti muuttuvassa teknologiaympäristössä pidämme aina huolen, että meillä ja yrityksellänne on ajantasainen osaaminen ja toimivimmat ratkaisut.

Aina ensin analysointi

Jatkuva prosessi

Analyysi - suunnittelu - toteutus - ylläpito - jatkokehitys

Tulemme, tutkimme ja toteutamme toimivimman ratkaisun. Keskeisessä osassa on nykytilan analysointi. Tulostusympäristön, tiedonhallinnan ja tietoturvan analyysien tulosten perusteella suunnittelemme yritystoimintaa tehostavat ratkaisut ja toimenpiteet sekä toteutamme ne sovitusti. Tavoitteellisen yhteistyön tuloksena syntynyt optimoitu, jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö on aina ajan tasalla ja vastaa nopeasti kaikenlaisiin muutostarpeisiin.

Kattavat ratkaisut työn sujumiselle

Palveluratkaisut

Analytiikka, tulostusympäristö, sovellukset, tiedonhallinta, tietoturva

Työtapojen ja teknologian optimointi on kilpailuetu. Oikea määrä laitteita, oikeissa paikoissa ja oikein käytettynä tehostaa toimintoja ja alentaa kustannuksia. Helppokäyttöiset sovellukset ja tiedonhallinnan ratkaisut vähentävät työvaiheita sekä inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja lisäävät näin tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Hyvämaineinen OIF Service Desk

Tukitoiminnot

Asiakaspalvelu ja palvelunhallinta

Taitava toimisto™ -asiakkaana käytössäsi on tehokkaasti toimiva kotimainen palvelupiste, josta saat henkilökohtaista, suomenkielistä palvelua nopealla vasteajalla. Ennakoiva palvelunhallintamme valvoo ja huolehtii jatkuvasta ylläpidosta, jolloin ratkaisut ovat aina toiminnassa. Kattava raportointi, joustavat sopimusmallit ja helposti ymmärrettävä laskutus kuuluvat palveluumme.

Suunnittele ja toteuta säästöjä, työsuoritteiden tehostusta ja edistä työhyvinvointia

Tarjoamme nyt veloituksetonta konsultointia, jossa kartoitamme puhelimitse nykytoimintonne ja etsimme mahdollisia pullonkauloja sekä epäkäytännöllisyyksiä, joista aiheutuu tehottomuutta ja turhia kuluja. Konsultoinnissa selviää, miten toimintojen analysointi kannattaa suorittaa. Varaa heti oma aikasi oheisesta varauskalenterista.