(09) 4393 810 info@oif.fi

Kattava palvelukokonaisuus pähkinänkuoressa

Tulostusympäristö ja dokumenttitoimintojen hallinta jää monessa yrityksessä vähemmälle huomiolle. Syitä on monia, esimerkiksi vastuiden hajautuminen ja organisaation rakenne. Tulostus-kopiointi-skannaus ja asianhallintaprosessit ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä turhien kustannusten välttämisen, tuottavuuden, tietoturvallisuuden ja jopa työhyvinvoinnin kannalta. Kyseessä on monitahoinen toisiinsa liittyvien osien summa, josta saattaa olla hankala saada kokonaiskuvaa.

Tiedämme mitä teemme

Tavoitteenamme on aina suunnitella (ja ylläpitää) asiakkaallemme kustannustehokas, tuottava, turvallinen ja keskeytyksettä toimiva tulostusympäristö ja automatisoida dokumenttien käsittelyyn liittyvät toiminnot. Tuloksena optimoitu kokonaisuus, joka sisältää analogisen ja digitaalisen sisällön ja tiedon liikkumisen mahdollisimman tehokkaasti.

Ainutlaatuinen analysointipalvelu

Kehitystyön tulisi aina alkaa nykytilan analysoinnista, jossa tutkimme tarkasti tulostusympäristönne nykytilan ja työtavat. Näin selvitetään mahdolliset pullonkaulat tai tuottavuutta vähentävät toimintamallit.

Laitekannan suunnittelu ja toteutus

Laadimme yrityksellenne selkeän suunnitelman optimoidusta laitekannasta täysin havaittujen tarpeiden perusteella. Siten laitteita on oikea määrä oikeissa paikoissa ja niitä käytetään oikein.

Dokumenttitoimintojen optimointi

Automatisoimme sekä kehitämme älykkäitä työnkulkuja, joissa asiakirjat ja niiden sisältämä informaatio tunnistetaan, vastaanotetaan, reititetään, tallennetaan ja noudetaan hyödyntämällä tehokkaita ja testattuja sisällönhallintaratkaisuja.

Tietoturva

Varmistamme tietoturvan sääntöjen mukaisen toteutumisen tulostusympäristössä. Kehittyneet ohjelmistot ehkäisevät tehokkaasti tietovuotoja, jotka liittyvät käyttäjiin, asiakirjasisältöön tai laitteistoon.

Service desk

Tulostusympäristön hallintapalvelumme ytimessä toimii hyvämaineinen OIF Service Desk. Osaavat ammattilaisemme käyttävät alan kehittyneimpiä tulostusympäristön hallintaan suunniteltuja ohjelmistoja.

Ylläpito ja jatkokehitys

Ylläpidämme ja huolehdimme laitekannan kaikista toiminnoista. Ennakoivan huollon ja tarviketoimitusten ansiosta laitteet ovat aina toimintakunnossa. Seurantamme kattaa myös käyttötasot, jolloin voimme tehdä kustannuksia säästäviä kehitysehdotuksia.

Asiakkaidemme tyytyväisyys on huipputasolla

Olemme saaneet tuoreessa kvalitatiivisessa asiakaskokemuksia kartoittavassa kyselyssä hyvin positiivista palautetta. Seuraavassa on listattuna muutamia meistä spontaanisti heränneitä mielikuvia ja yhteistyön alkamiseen liittyviä perusteita.

Asiakkaidemme mielikuvia

  • Asiantunteva
  • Joustava
  • Luotettava
  • Ratkaisuorientoitunut
  • Helposti kontaktoitava

OIF valinnan perusteet

  • Palvelukonseptin kokonaisuus
  • Laadukas kartoitus
  • Olemassa olevaa laitekantaa ei tarvitse väkisin vaihtaa
  • Positiiviset kokemukset
  • Tulostusympäristöön ei tarvitse käyttää omaa aikaa ollenkaan

Syventävää tietoa webinaareista

Järjestämme kuukausittain 1-2 tulostusympäristön ja dokumenttitoimintojen osa alueita esittelevää webinaaria. Ilmoittaudu mukaan, niin tiedät enemmän!

 

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Jukka Siltanen

Sales Director
+358 40 513 2232
jukka.siltanen@oif.fi