(09) 4393 810 info@oif.fi

Taitava toimisto™ -webinaarit ja ilmoittautuminen

Tieto lisää tulosta. Taitava toimisto™ -webinaareissa saat täsmätietoa merkittävää lisäarvoa tuottavasta uuden ajan työympäristöstä.

Taitava toimisto™ on uusi, innovatiivinen ja kokonaisvaltainen konsepti, jossa yrityksenne tulostusympäristöstä, dokumenttityöskentelystä ja tiedonhallinnasta tehdään keskeytyksettä toimivaa, kustannustehokasta, tietoturvallista ja tuottavaa strategisella suunnittelulla, alan tehokkaimmilla työkaluilla ja asiantuntevalla palvelulla.

Webinaareissa esittelemme Taitava toimisto™ -konseptin eri toimintoja ja niiden tuottamia etuja sekä kustannussäästöjä yritystoimintaanne.

Taitava toimisto™ -webinaarien sisältö ja ilmoittautuminen

Tiistai 25.1.2022 klo 9-10

Tulostusympäristön tietoturva sääntöjen mukaiselle tasolle

Tulostus- ja monitoimilaitteet ovat ainutlaatuisessa asemassa digitaalisen ja analogisen tiedon risteyskohdassa. Ne ovat täysiverisiä tietokoneita ja tietoturvan uhat koskevat myös niitä. Tulostimen tietoturvaan on syytä suhtautua samalla vakavuudella kuin yrityksen muuhun IT-ympäristöön.

Webinaarin aiheita

 • Tietoturvan merkitys tulostusympäristössä
 • Tulostimien keskeiset tietoturvauhat
 • Tietoturvan analysointi
 • Turvatulostus
 • Tietoturvan hallinta
 • Tietosuoja ja sisällönhallinta
 • Automatiikan tuomat mahdollisuudet
 • Tietoturva palveluna
Form 435648898 to be rendered here.

Tiistai 15.2.2022 klo 9-10

Dokumentinhallinnan optimointi – palvelukokonaisuus

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat digitaalisia ratkaisuja monesta eri näkökulmasta. Monet yritykset haluavat juuri nyt digitoida paperiarkistoja, tehostaa tiedon hakemista ja löytymistä sekä poimia tietoa ja hyödyntää sitä halutussa kohteessa. Lisäksi halutaan sujuvoittaa digitaalisia työnkulkuja. Dokumentinhallinnan tehokas kokonaisuus on monen palvelun summa.

Esittelemme webinaarissa palveluvalikoimamme, joka tehostaa monia alueita

Digitointipalvelut

 • Paperiarkistojen digitointi
 • Työnkulku palveluna

Dokumentinhallinnan palvelut

 • Toistuvien manuaalisten työvaiheiden automatisointi
 • Yrityksen tärkeiden digitaalisten työnkulkujen analyysi ja optimointi

Optimoitu toteutus tuo yrityksille tehokkuutta, kustannussäästöjä sekä turvaa liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Form 435789283 to be rendered here.

Torstai 3.3.2021 klo 9-10

Paperiarkiston digitointi – lisää tehokkuutta, tuottavuutta, turvallisuutta ja jatkuvuutta

Paperiarkiston digitoinnilla saavutetaan merkittävää kustannussäästöä ja ympäristöystävällisyyttä. Asiakirjojen haku tehostuu olennaisesti ja samalla arkistotilatarve vähenee. Sähköisessä arkistossa oleva aineisto on käytettävissä tehokkaasti missä vain, milloin vain.

Webinaarin aiheita

 • Digitoinnin edut ja mahdollisuudet
 • Digitointi prosessina
 • Arkiston formaatit
 • Tiedon poiminta
 • Tietoturva
 • Haku- ja tallennusominaisuudet
 • Arkiston ylläpito ja jatkokehitys
Form 435789316 to be rendered here.