(09) 4393 810 info@oif.fi

Terveydenhoitoalan yritys tilasi Office Innovations Finlandilta potilastietoarkiston materiaalien digitointipalvelun.

Palveluun sisältyi materiaalin läpikäyminen asiakkaan kanssa, materiaalin tietoturvalliset kuljetukset digitointikeskukseen, materiaalin validointi ja luokittelu, materiaalin digitointi, sovittujen metatietojen keräys ohjelmistollisesti sekä myös ihmissilmän avulla. Lopputuotteena toimitettiin sovitusti nimetty PDF/A + XML paketti, joka toimitettiin asiakkaalle tietoturvallisella tavalla. Asiakas siirsi digitoidun tiedon omaan potilastietojärjestelmäänsä. 

Materiaalia oli yli kolme miljoonaa sivua, merkittävimpiä parannuksia oli mm.

  • Asiakas pystyi luopumaan erillisestä paperiarkistosta ja säästyi suuren tilan aiheuttamista lukuisista ylimääräisistä kuluista.
  • Tietoturva on nyt ajan tasalla, vesivahingot ja tulipalot eivät uhkaa tietoa. Myös varmuuskopiot löytyvät helposti.
  • Tarvittava tieto löytyy sekunneissa mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Paperien hakemisesta johtuneet aikaviiveet ovat historiaa; asiakastyytyväisyys sekä ydinliiketoiminnan prosessit ovat parantuneet.