(09) 4393 810 info@oif.fi

OIF-kumppani Tuukka Lehtonen on F4-ratamoottoriveneilyn maailmanmestari, Euroopan mestari ja moninkertainen Suomen mestari. Formula 4 on alle 400-kiloinen, reilusti yli sataa veden pinnalla kiitävä huippuviritetty laite. Vene liitää hurjaa vauhtiaan vedessä ilmapatjan päällä, ainoastaan potkuri on pinnan alla. Lajissa menestymiseen tarvitaan harvinaista taitoa lukea veden pintaa sekä loistavia refleksejä. 

Olemme tukeneet Tuukan matkaa vuosia, koska löysimme huippu-urheilusta monia yhtymäkohtia liiketoimintaamme. Huippulaadukkaat laitteet, harjoituksen mukanaan tuomat taidot, analysoinnin ja valmistautumisen tärkeys, turvallisuuden huomioiminen joka tilanteessa sekä viimeistelty suoritus. Ominaisuuksia, joita käytämme tuottaessamme lisäarvoa asiakkaillemme. Kiperiäkin tilanteita saattaa tulla joskus vastaan, mutta tarkkuudella, toimivalla kalustolla ja oikeanlaisella valmistautumisella riskit minimoidaan.

Kuva: Mauri Nurmi

Por­voos­sa asu­va Tuukka Leh­to­nen edus­taa Hir­ven­sal­men Ve­nei­ly­seu­raa. Leh­to­nen voit­ti viime vuon­na For­mu­la 4 -lu­o­kan maa­il­man­mes­ta­ruu­den ja Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den. MM-sar­jan osa­kil­pai­lut ajet­tiin Ita­li­as­sa ja Suo­mes­sa. 2018 hän voit­ti For­mu­la 4 -luo­kan Suo­men-mes­ta­ruu­den, si­joit­tui toi­sel­le si­jal­le EM-kil­pai­luis­sa ja kol­man­nel­le si­jal­le MM-kil­pai­luis­sa. Leh­to­nen voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den myös 2015.

Leh­to­sel­la on oma kil­pai­lu­tal­li ja hän kuu­luu myös nuo­ri­so­tii­miin, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tuo­da uu­sia har­ras­ta­jia kil­pa­ve­nei­lyyn. F4-luo­kas­sa ve­neen mak­si­mi­no­peus on 120 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Ve­neen vä­him­mäis­pi­tuus on 3, 90 met­riä. Vene pai­naa kul­jet­ta­ji­neen 360 ki­loa. Ve­nees­sä käy­te­tään 60-he­vos­vo­mai­sia Mer­cu­ry-moot­to­rei­ta.

Linkki Tuukka #77 Racing Facebook-sivulle