(09) 4393 810 info@oif.fi

Tallenna, analysoi, hallitse, muokkaa, nouda sekä jaa dataa vastuullisemmin

Vastuullinen tiedonhallinta auttaa yritystä tehostamaan toimintaansa ja edistämään kilpailukykyä samalla, kun se edistää ympäristö- ja yhteiskunnallista vastuuta. Toimivat ratkaisut auttavat yrityksiä hallitsemaan tietojaan turvallisesti ja tehokkaasti, parantamaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja noudattamaan tiukempia tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä, jotka voivat aiheuttaa maineeseen, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan kestävyyteen liittyviä ongelmia.

Yritys voi analysoida ja käyttää tietojaan paremmin ymmärtääkseen toimintaansa ja tekemällä oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä, mikä auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia ja edistämään sosiaalista vastuullisuutta.

Tiedonhallinnan ratkaisujen avulla yritys voi parantaa tietojen saatavuutta ja jakamista. Tämä auttaa yritystä toimimaan nopeammin ja tehokkaammin, mikä osaltaan parantaa tuottavuutta ja johtaa esimerkiksi parempaan asiakaspalveluun.

Kokosimme tärkeimpiä aihealueita, joissa toimiva tiedonhallinta lisää vastuullisuutta

Turvallisuus

Tiedonhallinnan ratkaisut auttavat yritystä suojaamaan arkaluonteisia tietoja ja välttämään tietomurtoja ja tietojen väärinkäyttöä. Ajan tasalla olevat tiedonhallinnan ratkaisut auttavat yritystä hallitsemaan tietoturvariskejä.

Läpinäkyvyys

Toimiva tiedonhallinta auttaa yritystä ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa. Tiedon perusteella yritys voi tehdä päätöksiä, jotka edistävät vastuullista yritystoimintaa, kuten ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuullisuutta.

Toiminnan tehokkuus

Tiedonhallinnan ratkaisut auttavat yritystä toimimaan nopeammin ja tehokkaammin. Tietojen hallintaan liittyvät automatisointi, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen ja raportointi, auttaa yritystä parantamaan tuottavuuttaan ja johtamaan esimerkiksi parempaan asiakaspalveluun.

Vaatimustenmukaisuus

Tiedonhallinnan ratkaisut auttavat yritystä noudattamaan tiukempia tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä. Tämä auttaa yritystä pysymään ajan tasalla lakien ja säädösten noudattamisessa ja välttämään oikeudellisia ongelmia.

Tietojen jakaminen

Oikein suunniteltu tiedonhallinta auttaa yritystä jakamaan tietojaan tehokkaasti ja turvallisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Tämä auttaa yritystä tehokkaaseen sisäiseen työskentelyyn ja toimimaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Tiedon analysointi

Tiedonhallinnan työkalujen käyttäminen tietojen analysointiin ja raportointiin auttaa yritystä ymmärtämään paremmin tietosisältöjä ja tekemään päätöksiä niiden perusteella.

Jukka Siltanen

Sales Director
+358 40 513 2232
jukka.siltanen@oif.fi

Ota yhteyttä, kerron lisää tiedonhallinnan merkityksestä vastuullisuuteen!

Voit myös varata ajan etäkonsultointiin: