(09) 4393 810 info@oif.fi

Tuottavan toimiston tärkeimpiä ominaisuuksia

Järkevät laiteratkaisut, älykkäät työtavat ja hyvä huolenpito. Listasimme viisi tärkeintä aihetta, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota tulostusympäristön suunnittelussa. Tutustu!

1. Tulostuslaitteet ovat aina toimintakunnossa

Laitekanta tekee sitä mitä pitääkin. Tuloste, kopio, skannaus tai tiedonsiirron toiminto tapahtuu silloin kun sitä tarvitaan ilman verta, hikeä tai kyyneliä. Laitetoimintoja tarkkailee sitä varten suunniteltu automatiikka, tällöin huolto- ja täydennystoimenpiteet on suoritettavissa ennakoivasti.

2. Turhasta ei ole syytä maksaa

Tulostusympäristön kulut koostuvat todella monesta eri lähteestä, ei pelkästään laitteista tai paperin ja kulutustarvikkeiden käytöstä. Kun laitteet ovat oikeanlaisia, oikeissa paikoissa ja niitä käytetään oikein, voi yrityksenne säästää jopa 50% tulostusympäristön kuluista. Tästä meillä on lukuisia hyviä esimerkkejä.

3. Tieto on sääntöjen mukaisessa turvassa

Tulostus- ja kopiointitoiminnot ovat tietoturvauhka siinä missä yrityksen muukin IT-laitteisto. Turvatulostus- ja tunnistautumisratkaisut sekä ylläpidon hallintatoimenpiteet ovat välttämättömiä asianmukaisen tietoturvatason saavuttamisessa, varsinkin nyt ajankohtaisessa hybridityöskentelyssä. Tulostusympäristön tietoturva on syytä pitää sääntöjen mukaisella tasolla, se on myös yrityksen oma etu.

4. Työtavat ja prosessit ovat älykkäitä

Nykyaikaiset monitoimilaitteet ovat kehittyneitä ’toimiston assistentteja’. Niihin on saatavilla suuri määrä erilaisia sovelluksia, jotka automatisoivat manuaalisia prosesseja tai helpottavat muuten hankalia työvaiheita. Lisäksi erilaiset dokumentinhallinnan ratkaisut yksinkertaistavat ja varmistavat rutiininomaisten toimenpiteiden luotettavuuden, kun inhimillisten virheiden mahdollisuus poistuu.

5. Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla

Taitavassa toimistossa henkilöstö voi keskittyä omiin tehtäviinsä, eikä suorittaa toisarvoisia suoritteita oman toimensa ohella. Esimerkiksi juosta marketissa ostamassa tulostustarvikkeita tai googlaamassa käyttöohjeistoja. Tulostusympäristön ja dokumentinhallinnan jokapäiväinen keskeytymätön toiminta kuuluu työhyvinvointiin. Suomenkielinen Service Deskimme ratkaisee mahdolliset pulmat usein jo puhelinkeskustelussa.

Näin teemme sen!

Taitava toimisto™ on innovatiivinen ja kokonaisvaltainen  konsepti, jossa yrityksenne tulostusympäristöstä, dokumenttityöskentelystä ja tiedonhallinnasta tehdään keskeytyksettä toimivaa, kustannustehokasta, tietoturvallista ja tuottavaa strategisella suunnittelulla, alan tehokkaimmilla työkaluilla ja asiantuntevalla ylläpidolla.

  • Leikkaamme kustannuksia
  • Lisäämme tuottavuutta
  • Parannamme tietoturvaa
  • Edistämme työtyytyväisyyttä
Here is displayed interactive form 331923448