(09) 4393 810 info@oif.fi

Tiedostoarkiston muuttaminen dynaamiseksi tietopankiksi

Passiivinen ja kankea tiedostoarkistointi on tehottomuutensa vuoksi tullut tiensä päähän. Toimistorobotiikan ratkaisumme mullistaa työnteon, tehostaa asiakirjaprosesseja ja poistaa myös osaltaan papeririippuvuutta. Kun asiakirjat ovat oikeanlaisina oikeissa paikoissa ja erittäin helposti käytettävissä ja muokattavissa, tehottoman työn ja virheiden määrä vähenee merkittävästi.

Merkittävimpiä etuja

  • Tiedonhaku nopeutuu, helpottuu ja muuttuu sisältöperusteiseksi
  • Sisäiset toiminnot tehostuvat, turhat työvaiheet poistuvat
  • Asiakassuhteiden hallinta tehostuu, tiedonkulku nopeutuu ja yksinkertaistuu
  • Tietoturvariskit vähenevät joustavien ja tarkkojen käyttöoikeuksien ansiosta
  • Versionhallinta yksinkertaistuu ja automatisoituu
  • Asiakirjojen käyttöikä kasvaa 
  • Suurten ja monimutkaisten asiakirjojen käsittely helpottuu
  • Paperi-, tulostus- ja kopiointikulut vähenevät

Toimistorobotiikan ratkaisut tehostavat toimintaanne

Yksinkertaistamme ja automatisoimme sekä kehitämme älykkäitä työnkulkuja, joissa asiakirjat ja niiden sisältämä informaatio tunnistetaan, vastaanotetaan, reititetään, tallennetaan ja noudetaan hyödyntämällä tehokkaita ja testattuja sisällönhallintaratkaisuja.  Ratkaisut sisältävät merkittäviä tietoturvaa edistäviä ominaisuuksia ja tehokkaita prosesseja asiakirjojen sisältöön ja metatietoihin perustuvaan reagointiin.

Here is displayed interactive form 331923448