(09) 4393 810 info@oif.fi

Vihreä toimisto

Kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana liiketoimintaamme. OIF on saanut ympäristösertifikaatin toiminnalleen. Autamme asiakkaitamme löytämään viisaita tapoja tehdä työtä niin, että siitä hyötyvät sekä yritys että ympäristö. Työntekijät ja esimiehet voivat kehittää toimistoa vihreämmäksi ja nivoa kestävän kehityksen osaksi yrityksen DNA:ta.

Vihreä painatuskeskus

Kun painatuskeskukset pystyvät pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, osallistumaan entistä useampaan tarjouskilpailuun ja saamaan lisää asiakkaita vihreytensä ansiosta, kaikki hyötyvät. 

Tarvikkeiden kierrätysohjelmat

Yhteistyökumppanillamme Xeroxilla on kaikkien käyttäjien tarpeisiin kierrätysohjelma, jonka tarkoituksena on minimoida tulostustarvikkeiden ympäristövaikutukset. Xerox on alan kärjessä käytettyjen tarvikkeiden käsittelyssä – mukaan lukien värikasettien uusioiminen, ylijääneen värijauheen uudelleenkäyttö, muovin ja metallin talteenotto, sekä jätteiden muuttaminen energiaksi.

Xerox Green World Alliance: Käytetty kasetti palautetaan alkuperäispakkauksessa pakkauksen ohjeiden mukaisesti maksuttomana postipakettina takaisin tehtaalle.

Xerox EcoBox: Käytetyt tarvikkeet kerätään toimipisteeseen lähetettyihin EcoBox laatikoihin. Kun laatikko on täynnä, laatikko suljetaan ja EcoBox noudetaan rahtiyhtiön toimesta takaisin tehtaalle toimitettavaksi.

Kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma

Xerox on ollut mukana perustajajäsenenä energiatehokkaita toimistolaitteita koskevan ENERGYSTAR-ohjelman käynnistämisessä. ENERGY STAR -merkinnän saannin tärkeimpänä edellytyksenä on, että laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan tietyn ajan kuluttua siitä, kun sitä on viimeksi käytetty. 

Vaatimuksia on tiukennettu niin, että valmistettuja tuotteita mitataan tyypillisen virrankulutuksen testausmenetelmällä (Typical Electricity Consumption, TEC). Vaatimuksiin sisältyvät myös kaksipuolistulostus, varoitus- ja ohjetarrat ja dokumentaatio.

Here is displayed interactive form 331923448