(09) 4393 810 info@oif.fi

Lähtökohtana Taitava toimisto™ -konseptissamme on asiakasyrityksen tulostusympäristön optimoinnin avulla vähentää tulostuksesta aiheutuvia kuluja sekä ympäristökuormaa. Tulostusympäristön ja tiedonhallinnan optimoinnin sekä systemaattisen päästöjen vähentämisen avulla saamme minimoitua tulostuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen.

Tulostusympäristön ympäristökuormituksen pienentämisen avainkohtia

Tulostamisen vähentäminen

 • Laitekannan optimointi ja tarpeenmukainen suunnittelu vähentää tulostamista
 • Analytiikkatyökalumme kerää arvokasta dataa tulosteista, tulostusmääristä sekä tulostajista ja mahdollistaa tulostusympäristön yksityiskohtaisen kehittämisen
 • Tulostuksenhallinnan ratkaisut ehkäisevät turhaa tulostusta ja niiden ominaisuudet mahdollistavat erilaisia käyttörajoitteita
 • Laitekohtaisilla asetuksilla voidaan vähentää paperin käyttöä ja tulostamista, esimerkiksi kaksipuoleisten tulosteiden oletusasetuksella
 • Digitaalinen siirtymä, tiedonhallinnan toimintojen analyysi, suunnittelu ja automatisointi auttavat korvaamaan paperiset dokumentit

Energian käytön vähentäminen

 • Laitekannan optimointi
 • Laitekannan korvaaminen energiatehokkaammilla Energy Star -laitteilla esimerkiksi luonnollisen siirtymän kautta
 • Laitteiden virrankulutuksen asetukset, esimerkiksi automaattinen sammuttaminen hiljaiseen käyttöaikaan
 • Tulostuksenhallinta, esimerkiksi lyhyiden tulostussarjojen korvaaminen koostetuilla tulostuksilla
 • Värikasettien ja muiden tulostustarvikkeiden kierrätyspalvelu

Tarjoamme nyt asiakkaillemme mahdollisuuden hiilineutraaliin tulostukseen mahdollistamalla päästöjen laskennan ja niiden kompensoinnin.

Laskennassa otetaan huomioon hiilijalanjälki sisältäen paperin, virrankulutuksen ja värikasettien kulutus. Tästä aiheutuva kuormitus kompensoidaan yhteistyökumppanimme Reforest Finland Oy:n avustuksella metsänistutusprojekteihin Suomessa ja ulkomailla.

Käytännössä

 • Raportoimme tulostusmäärät, eli kokoamme yhteen kompensoitujen tuotteiden kokonaishiilijalanjäljen ja toimitamme määrän kumppanillemme Reforest Oy:lle kvartaaleittain
 • Valitsemme kompensoinnissa käytettävät kohteet Suomessa ja ulkomailla
 • Reforest Oy mitätöi vastaavan määrän päästövähennysyksiköitä, tässä tapauksessa kotimaisen ja ulkomaisen metsänistutuksen muodossa
 • Toimitamme vuosittain asiakkaallemme todistuksen osallisuudesta kompensointiin

Jukka Siltanen

Sales Director
+358 40 513 2232
jukka.siltanen@oif.fi

Ota yhteyttä, kerron lisää kompensoinnin käytännöistä!

Voit myös varata ajan etäkonsultointiin: