(09) 4393 810 info@oif.fi

Toimiston tulostus- ja dokumentinhallintaympäristö on vahvassa muutoksessa. Työympäristöjen käyttö, tulostustoiminnot ja -tarpeet sekä informaation tallennus ja asiakirjojen sisällönhallinta ovat tällä hetkellä monen yrityksen uudistuksien eturivissä. Näiden toimintojen optimoinnin avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, helpotetaan ja yksinkertaistetaan informaation muokkausta ja löytämistä sekä lisätään ja ylläpidetään sääntöjen mukaista tietoturvaa. Avaamme muutamia tulevaisuuden trendejä, jotka olemme koostaneet asiakashaastatteluista sekä Quocircan toimittamasta avoimesta raportista*.

Nousevat trendit tulevaisuuden toimistossa

Mobiilitulostus ja liikkuva toimisto

Uusi normaali ja etätyön mahdollisuudet

Tulevina vuosina yritysten toimipisteet muuttuvat ja tehokäyttö määritellään uudelleen. Etätyöt lisääntyvät ja informaation kulun ratkaisut tarkastellaan uudelleen. Myös toimiston laitetarpeet tarkastellaan, optimoidaan ja tehdään tietoturvallinen etätulostus mahdolliseksi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Tulostuslaitteiden määrien, tuotantokapasiteettien ja käyttöasteiden määrittelyt kuuluvat toimivan kokonaisuuden hallintaan.

Kestävä kehitys

Energiatehokkuus ja tulostustarpeet

Jatkossa ympäristöarvot eivät ole enää sivu vuosikertomuksessa, vaan yritykset siirtyvät enenevissä määrin sanoista tekoihin. Tarpeettomaan energiankulutukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja paperintarvetta pyritään vähentämään digitaalisella siirtymällä. Toimintaympäristön analysoinnilla voi saavuttaa sekä energiatehokkuutta että merkittäviä kustannussäästöjä. Win-win. Lisätiedot analyysistä: jutta.blomqvist@oif.fi.

Tietoturva

Sääntöjen mukaisen tietoturvan toteuttaminen

Yritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota myös tulostusympäristön tietoturvaan. Kuka papereita käsittelee? Mitä tietoja käyttäjä saa tulostaa? Kuka saa tulostaa? Mitä jää tulostuslaitteen muistiin? Onko käyttäjän ja tulostimen yhteys turvallinen? Tietoturvavuodoista uutisoidaan keskeytyksettä ja yllättävän moni epävarmuustekijä liittyy jollain tavalla myös tulostusympäristöön. Tarjoamme ilmaisen konsultoinnin myös tähän aiheeseen, voit varata ajan suoraan ajanvarausjärjestelmästämme.

Skaalautuvat pilvipalvelut

Vaivattomat ja varmat informaation käsittelyn ratkaisut

Digitalisaatio tuo tarvetta pilvipalveluiden skaalautuvuudelle ja tehokkaalle informaation tallennukselle, muokkaukselle ja haulle. Järjestelmien käytön yksinkertaisuus, räätälöitävissä olevat ominaisuudet ja integroitavuus ovat ratkaisuissa etusijalla. Myös tulostuksenhallinnan pilvipohjaisia palveluja otetaan käyttöön enenevissä määrin. Prosessien yksinkertaistaminen ja automatisointi on kasvavassa määrin mukana skaalautuvien palvelujen hankinnassa. 

*Quocirca tuottaa kansainvälisiä tutkimuksia johtavien laitevalmistajien strategisten päätösten tueksi.

Here is displayed interactive form 331923448