(09) 4393 810 info@oif.fi

Uusi kustannussäästöihin keskitetty analyysi tuo turhat kustannukset näkyviksi

Työskentelytavat, -tilat ja tulostustarpeet ovat kokeneet viime vuosien aikana suuria muutoksia. Hybridityöskentelyn ja muun uudelleenorganisoinnin aikana tulostusympäristö ja dokumenttitoimintojen toteutus saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Ne ovat kuitenkin kustannuserä, joka on yrityksen syytä ottaa vakavasti huomioon.

Tulostusympäristö on monitahoinen kokoelma laitteita, palveluita ja toimintatapoja. Muutaman vuosikymmenen kokemuksella voimme sanoa, että asiakkaaksemme tulleista yrityksistä lähes kaikilla on ollut vaihteleva, mutta merkittävä määrä turhia kuluja. Niitä on hankala todeta ilman perehtyneisyyttä ja apuvälineitä varsinkin, jos dokumenttitoimintojen vastuut jakaantuvat eri henkilöiden tai osastojen välillä yrityksen sisällä.

Ennen tutkimista ei ole syytä hutkia!

Ilman oikeaa tietoa ei voi tehdä oikeita ratkaisuja. Kustannussäästöanalyysimme avaa koko näkymän toimintaympäristöönne ja kertoo ongelmakohdat sekä tuottavuutta rasittavat pullonkaulat.  seuraavassa muutama osakokonaisuus, joissa kaikilla yrityksillä on kehittämisen varaa.

Laitemäärät

Tarkoituksenmukaista on, että laitteita on oikea määrä, ne ovat oikeissa paikoissa ja niitä käytetään oikein. Kapasiteettien ja käyttöasteiden on täsmättävä hyvästä syystä.

Kustannusten jakautuminen

Käyttötarvikkeet ja laitteet ovat hyvin pieni osa kokonais­kustannuksia. Valtaosa turhista kuluista koostuu piiloon jäävistä, epäsuorista kustannuksista. Nämä piilokustannukset saamme näkyviin.

Työtavat

Dokumentteihin liittyvät prosessit on optimoitava huolellisesti ottaen huomioon asiakkaat, sidosryhmät sekä liikkuva henkilöstö. Turha työ ja tyhjäkäynti on erittäin kallista.

Ennakointi

Ennakointi on paras vakuutus. Mahdollisuudet esimerkiksi tulostusympäristön tietovuotoihin on minimoitava ennen kuin riskit realisoituvat. Kun on automaattisesti ajan tasalla, on myös helppo hymyillä.

 

Tulemme, tutkimme ja esitämme toimivimmat ratkaisut. Ota yhteyttä!

Jutta Blomqvist

COO, Intelligent Workplace Consult
+358 50 594 7018
jutta.blomqvist@oif.fi