(09) 4393 810 info@oif.fi

Lisää kilpailuetua ja vältä tyhjäkäyntiä

Monilla työntekijöillä on vaikeuksia pysyä ajan tasalla päivittäisistä tehtävistä ja työnkuluista paperipohjaisten dokumenttien käsittelyn hankaluuden vuoksi. Digitaalisella dokumentin- ja arkistonhallinnalla organisaatiot voivat parantaa liiketoimintaprosessejaan ja lisätä tuottavuuttaan. Älykkäiden ohjelmistojen avulla työntekijät voivat skannata paperiasiakirjat turvallisesti hallituilla käyttäjä- ja työnkulkuprosesseilla.

Runsaasti paperia käyttäviin työympäristöihin liittyy useita haasteita, mukaan lukien suuret kulut, virheet, vähentynyt tuottavuus, säilytystilojen puute, vaatimustenmukaisuusongelmat sekä heikompi asiakastyytyväisyys asiakirjojen löytymiseen kuluvan ajan tähden.

Huomioon otettavia haasteita:

 • Alan viimeaikaisten tutkimusten mukaan paperi kuormittaa yrityksiä enemmän kuin koskaan, ja paperin hallintaan ja järjestelyyn on vaikea löytää parhaita tapoja.
 • Useimmilla toimistoilla ei ole suoraa linkkiä monitoimitulostimista haluttuun dokumenttisäilöön, mikä johtaa aikaa vievään, kalliiseen ja monivaiheiseen skannattujen asiakirjojen latausprosessiin, johon tulee helposti virheitä.
 • Skannattavat asiakirjat ovat yleensä muodossa, jossa tekstisisältöä ei voi hakea. Tämän vuoksi tärkeiden tietojen löytäminen on lähes mahdotonta juuri silloin, kun niitä tarvitaan.
 • Työntekijöiden tuottavuus on alhainen, jos heidän täytyy käyttää useita tunteja asioiden etsimiseen paperiasiakirjoista.
 • Monille vaatimustenmukaisuuden ylläpitäminen on väistämätön liiketoiminnan kulu, vaikka vaatimusten täyttäminen edellyttää tärkeiden tietojen helppoa noutamista.
 • Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen on tärkeää kaikille yrityksille ja palveluaikojen pitkittyminen voi vaikuttaa suuresti asiakkaan kokemukseen, tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen.
 • Yritykset etsivät jatkuvasti parhaita tapoja edetä kestävän kehityksen suunnitelmissa, mutta runsaasti paperia käyttävä toimistoympäristö nielee paljon resursseja paperin, musteen, värijauheen, energian, kuljetuksen, säilytyksen ja postikulujen muodossa.

Kehittyneillä ohjelmistoratkaisuilla voit

 • hyödyntää kokonaisvaltaisesti monitoimilaitteiden kehittyneitä ominaisuuksia
 • viedä materiaalit suoraan olemassa olevaan arkistointijärjestelmään
 • skannata applikaatioiden avulla esimääritettyihin työnkulkuihin
 • synkronoida dokumentteja eri pilvipalveluihin noudettavaksi mistä tahansa ja milloin tahansa
 • hyödyntää aktiivisesti dokumenttien metatietoja (e. asiakkaan tiedot, päivämäärät, laskujen tai sopimusten numerot)
 • lähettää dokumentit suoraan sähköpostiin
 • ottaa käyttöön skannauspainikkeita eri asetuksille
 • hyödyntää tiedonsiirrossa monitoimitulostimien kehittyneitä tietoturvaominaisuuksia

Jukka Siltanen

Sales Director
+358 40 513 2232
jukka.siltanen@oif.fi

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää digitaalisen dokumentin- ja arkistonhallinan suunnittelusta!