(09) 4393 810 info@oif.fi

Huomaa, että jo muutamakin näistä on hyvä syy analyysin toteuttamiselle!

Kustannuksiin perustuvat motivaattorit

 • Nykyisen tulostusympäristön kokonaiskustannusten säästö
 • Paine vähentää liiketoiminnan yleisiä kustannuksia
 • Kustannusten läpinäkyvyys
 • Tulostuskustannusten vähentäminen
 • Liiketoiminnan operatiivisten kulujen tasapainottaminen vs. pääomakulut
 • Laitteisiin, arkistointiin ja liiketoimintaprosesseihin liittyvien piilokustannusten tunnistaminen
 • Tuloksen parantaminen

Hallinnolliset motivaattorit

 • Puutteellinen tietämys nykyisestä tulostusympäristöstä
 • Puuttellinen kyky seurata ja mitata tulostusympäristöä ja sen toimintaa
 • Suuri määrä tietoverkkoon liittämättömiä laitteita käytössä
 • Useampia eri merkkisiä ja/tai mallisia laitteita käytössä, useita toimittajakumppaneita
 • Suuri määrä henkilökohtaisia laitteita käytössä
 • Nykyisiä sopimuksia päättymässä
 • Vaikeuksia toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita (energiataloudellisuus, kierrätys tms.)
 • Halutaan vapauttaa IT-osaston resursseja
 • Tulostamisen vähentäminen

Toimintaympäristöön perustuvat haasteet

 • Yhdistymisten ja yritysostojen kautta tulleet laitteet
 • Fuusioituneet organisaatiot hakevat tehokkuutta ja säästöjä
 • Hajautetut toimistot ja hajautetut sijaintipaikat
 • Eri yksiköt toteuttavat omat hankintansa
 • Kasvava liikkuvan henkilöstön määrä tai laaja työntekijöiden toiminta-alue
 • Puutteellinen ymmärrys laitteiden tehokkaammasta hyödyntämisestä asiakirjaprosesseissa

Strateginen, prosesseihin liittyvä ja markkinat huomioiva lähestyminen

 • Tehokkuuden hakeminen asiakirjaprosesseihin
 • Asiakkaiden tarpeet
 • Puutteellinen tieto tuotettujen asiakirjojen käytöstä
 • Tulostusinfrastruktuuri ei ole linjassa liiketoiminnan tarpeiden kanssa
 • Kasvava tarve keskittyä toiminnallisessa tehokkuudessa
 • Voimakkaasti lakisääteinen asiakirjapainotteinen toimiala
 • Korkeat tietoturvavaatimukset tai vähäinen tieto tulostusympäristön tietoturvatasosta
 • Laitesijoittelun hankaluus
Here is displayed interactive form 331923448