Referenssit

Keskuspuiston Ammattiopisto

Keskuspuiston Ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti alle 25-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Keskuspuiston Ammattiopiston tulostusympäristö oli laajentunut opiston kasvaessa monimuotoiseksi ilman selkeää systeemiä. Hankintoja tehtiin osastoittain ilman yhtenäistä linjaa, mikä johti laajaan ja monimerkkiseen laitekantaan sekä sopimusviidakkoon monien eri toimijoiden kanssa.

”Noin kolme vuotta sitten aloitimme yhteistyön OIF:n kanssa pilotilla. Halusimme saada näkemyksiä sekä kokemuksia tulostuspalveluiden ulkoistamisesta. OIF:n toimintamalli tuntui asiakkaan näkökulmasta hyvältä ja mielenkiintoiselta, kertoo tietohallintopäällikkö Arto Ollikainen.

OIF Analyser – tarkka ja syväluotaava analyysi tulostusympäristöön antoi Keskuspuiston Ammattiopistolle kuvan kokonaisuudesta. Analyysin tuloksena Keskuspuiston Ammattiopistolla oli mahdollisuus lähteä kehittämään tulostusympäristöään kustannustehokkaaksi, käyttäjäystävälliseksi ja hallituksi kokonaisuudeksi.

”Yhteistyössä määritelty tulostuspolitiikka mahdollisti satojen laitteiden siivoamisen pois, järkevämpää ja kustannustehokkaampaa tulostamista vihreät arvot huomioiden. Oikeanlaiset laitteet oikeanlaisissa paikoissa”, kiteyttää Ollikainen.

OIF Tulostuksen hallintapalvelu – uuden suunnitelman mukaisesti nykyisistä laitteista valittiin uuteen ympäristöön soveliaimmat ja ne sijoitettiin uudelleen analyysin ja suunnitelman mukaisesti. Tehostettu hallinta sekä ennakoivat tarviketoimitukset tarkoittavat käytännössä merkittäviä ajallisia sekä ennen kaikkea kustannussäästöjä. Kolmen kuukauden välein pidettävät raportointipalaverit auttavat pitämään tulostamiseen liittyvät asiat kontrollissa ja kehityksen polulla.

”Yhteistyö OIF:n kanssa on mutkatonta ja suoraa. Homma on tehokasta ja epäkohdat on selvitetty aina puhumalla. Palvelu pelaa pilke silmäkulmassa”, päättää Ollikainen.

 

kpao-artikkelikuva

Jätä yhteydenottopyyntö