OIF Managed Document Services

OIF Managed Document Services

Dokumenttiprosessien parantaminen

Tiedonhallinnan sähköistäminen on mullistanut liiketoiminnan, mutta silti monessa yrityksessä tuskaillaan dokumenttien kanssa. Mistä on kysymys, mihin hävisi toivottu tehostus?

Olemme havainneet, että kun osa tiedoista on edelleen paperisina asiakirjoina, se mutkistaa ja hankaloittaa työtä todella paljon. Asiakirjojen määrä on niin valtava, että vuorottelu digitaalisten ja paperisten asiakirjojen välillä tuottaa suuria ongelmia. Usein myös laitteiden ja ohjelmistojen tekninen yhteensopimattomuus tuottaa päänvaivaa.

Yksinkertaistaminen tehoaa

Tiedon etsimiseen erilaisista arkistoista, erityisesti paperisista, kuluu suhteettoman paljon aikaa. Mottomme on, että mitä vähemmän yrityksessä on papeririippuvuutta, sitä enemmän on mahdollista edistää kilpailukykyä.

Tiedämme miten sekä sähköiset että paperiset asiakirjat saadaan liikkumaan sujuvimmin. Ratkaisuna voi esimerkiksi olla kalliiden ja tilaa vievien paperiarkistojen muuntaminen sähköiseen muotoon. Sähköistäminen on yksinkertaistamista. Sillä vähennetään kuluja, nopeutetaan reagointikykyä ja tehostetaan päätöksentekoa ja kilpailukykyä.

Mutkat suoriksi ja lisää kilpailukykyä

Kehitämme älykkäitä työnkulkuja, joissa asiakirjat vastaanotetaan, reititetään, tallennetaan ja noudetaan hyödyntämällä erilaisia sisällönhallintaratkaisuja. Palvelumme mullistaa työnteon, tehostaa prosesseja ja vähentää papeririippuvuutta.

Sähköisestä arkistoinnista on todellista hyötyä, kun se rakennetaan tiiviiksi osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta. Palvelumme avulla kaikki yrityksen asiakirjat voidaan tallentaa sähköiseen muotoon sekä muuntaa ja hallita niitä. Kaikki yritykseen saapuva tieto voidaan käsitellä heti ja jakaa, myös historiatieto löytyy helposti.

Tiedonhallinnan vallankumous

Riippumatta siitä valitseeko yritys pilvipohjaisen vai paikan päällä olevan ratkaisun, autamme hallitsemaan paperi- ja digitaalisisältöä sen luomisesta yhteistyöhön, prosessointiin, noutamiseen ja arkistointiin. Paperiasiakirjojen muuttaminen digitaaliseen muotoon tallentaa asiakirjat, muuttaa niissä olevat tiedot älykkäästi digitaaliseen muotoon ja reitittää tiedot nopeampaa hyväksymistä ja tarkempaa käsittelyä varten.

Skannaus- ja arkistopalvelumme ansiosta yrityksen kriittiset asiakirjat ovat aina nopeasti käytettävissä.

Hyödyt

  • Paperi-, tulostus- ja kopiointikulut vähenevät
  • Sisäiset palvelut tehostuvat
  • Turhat työvaiheet poistuvat
  • Tiedonhaku helpottuu ja nopeutuu
  • Asiakirjojen käyttöikä nousee
  • Asiakassuhteiden hallinta tehostuu
  • Suurten asiakirjojen käsittely kevenee
  • Versionhallinta yksinkertaistuu
  • Työntekijöiden itsenäisyys lisääntyy
Jätä yhteydenottopyyntö